Ogłoszenie

 

Szpital Ogólny w Kolnie zatrudni:

terapeutów środowiskowych lub osoby posiadające certyfikat potwierdzający nadanie  kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji / w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

Treść ogłoszenia