Szczepienia Covid-19

Szczepienia Covid-19 dla podmiotów leczniczych

Szanowni Państwo Szpital Ogólny w Kolnie został wyznaczony, jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpital węzłowy).

W związku z powyższym zainteresowane podmioty lecznicze proszone są o przesyłanie list w wersji Exel (załączone do komunikatu SZOI) zawierających dane placówki oraz wykaz personelu (pesel i określenie czy personel medyczny lub nie  TAK/NIE ). Imię i nazwisko oraz inne dane są zbędne.

Uwaga!

Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna — wraz ze swoimi danymi osobowymi —przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez Szpital Ogólny w Kolnie. Takie zgody należy dołączyć do wykazu personelu.

Zgłoszenia wyłącznie na adres :

sekretariat@szpitalkolno.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2020r, do godz. 10.00 

podmioty nieposiadające kontraktu z NFZ prosimy o wstrzymanie się z przesyłaniem list do czasu uzyskania informacji z NFZ

wzór formularza i zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnego w SZOI w poniższych załącznikach:

Załączniki: