Darowizna

Darowizna

Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 poz. 1406 z późn. zm) informujemy, że w 2020 roku Szpital Ogólny w Kolnie otrzymał darowizny w łącznej kwocie 103 979,44 zł, w tym:  darowizny o łącznej wartości 77 384,44 zł od Fundacji Szpitala Kolneńskiego z siedzibą przyWięcej oDarowizna[…]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego  przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 w Szpitalu Ogólnym w Kolnie. pobierz:  

Szczepienia Covid-19

Szczepienia Covid-19

Szczepienia Covid-19 dla podmiotów leczniczych Szanowni Państwo Szpital Ogólny w Kolnie został wyznaczony, jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpital węzłowy). W związku z powyższym zainteresowane podmioty lecznicze proszone są o przesyłanie list w wersji Exel (załączone do komunikatu SZOI) zawierających dane placówki oraz wykaz personelu (pesel i określenie czy personel medyczny lubWięcej oSzczepienia Covid-19[…]