Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogłoszone zostały wyniki konkursu na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, szczegóły na stronie BIP Szpitala Ogólnego w Kolnie w zakładce „Ogłoszenia”

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości, efektywności oraz  dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego.Więcej oOgłoszenie[…]

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, szczegóły na stronie BIP Szpitala Ogólnego w Kolnie w zakładce „Ogłoszenia”

Oferty pracy

Oferty pracy

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie pilnie zatrudni pielęgniarki i położne ze specjalizacjami lub w trakcie. CV proszę składać sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie.