Szpital Ogólny w Kolnie
Strona główna » Struktura
Laboratorium Analityczne

Laboratorium Analityczne - Zakres wykonywanych badań

PDF Drukuj Email
Spis treści
Laboratorium Analityczne
Zakres wykonywanych badań
Przygotowanie pacjenta do badań
Galeria zdjęć

Zakres wykonywanych badań:

Badania biochemiczne

 • Żelazo
 • TIBC
 • Magnez
 • Kwas moczowy
 • ASPAT/GOT aminotransferaza asparaginowa
 • ALAT/ aminotransferaza alaninowa
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina frakcyjna
 • Białko CRP
 • Kreatynina
 • Glukoza
 • Cholesterol całkowity
 • HDL-chol.
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • Trójglicerydy
 • Sód + Potas (elektrolity)
 • Wapń całkowity
 • Fosfor
 • CK (kinaza keratynowa)
 • Mocznik
 • Amylaza
 • GGTP
 • Białko całkowite
 • Gazometria/rkz
 • Krzywa cukrowa/test tolerancji glukozy
 • LDH/dehydrogenaza mleczanowa
 • Albuminy
 • Troponina I

Badania hematologicze

 • OB
 • Morfologia z płytkami
 • Rozmaz
 • Retikulocyty
 • Czas protrombinowy (PT - INR)
 • APTT – czas kaolinowo-kefalinowy
 • Fibrynogen
 • D-dimery
 • Układ krzepnięcia

Badania hormonalne

 • TSH
 • fT4
 • fT3
 • PSA
 • Anty TPO
 • Anty TG

Badania ogólnoanalityczne

 • Mocz - badanie ogólne i osad mikroskopowy
 • Cukier w moczu
 • Białko w moczu
 • GSA
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy
 • Krew utajona w kale
 • Ph stolca
 • Płyn z jam ciała
 • Adeno- i Rota- wirusy
 • Obecność narkotyków w moczu
 • BAR – barbiturany w moczu
 • BZO – benzodiazepiny w moczu
 • TCA – trójcykliczne antydepresanty w moczu

Badania serologiczne

 • ASO
 • Odczyn latexowy "R"
 • Odczyn Waalera-Rosego
 • Grupa krwi AB0 i  Rh
 • Odczyn Coombsa
 • BTA
 • Próba zgodności serologicznej z pierwszym dawcą
 • Próba zgodności serologicznej z kolejnymi dawcami

Badania dodatkowe

 • IgE
 • HBs-Ag
 • Mononukleoza zakaźna
 • WR
 • Etanol
 • Ca 125
 • Pobranie krwi wraz z transportem do innego laboratorium
 • Toxoplazmoza IgG
 • Toxoplazmoza IgM
 • Badanie bakteriologiczne wody – zakres podstawowy
 • Badanie bakteriologiczne wody – zakres podstawowy – z poborem próby
 • Badanie bakteriologiczne wody – zakres rozszerzony
 • Badanie bakteriologiczne wody – zakres rozszerzony – z poborem próby
 • Badanie fizykochemiczne wody
 • Badanie fizykochemiczne wody – z poborem próby
 • Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne – zakres podstawowy
 • Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne – zakres podstawowy – z poborem próby
 • Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne – zakres rozszerzony
 • Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne – zakres rozszerzony– z poborem próby
 • Oznaczenie pojedyńczego wskaźnika bakteriologicznego lub chemicznego wody
 • Oznaczenie pojedyńczego wskaźnika fizycznego i organoleptycznego wody  (barwa, mętność, odczyn pH, przewodność właściwa, smak, zapach)
 • Pobór prób wody
 • Kontrola skuteczności sterylizacji przy użyciu attestu 3M
 • HIV
 • anty-HCV
 • anty-Rubella IgG (różyczka)
 • anty-Rubella IgM (różyczka)
 • Posiew moczu – badanie ujemne
 • Posiew moczu – badanie dodatnie
 • Posiew wymazu z gardła lub jamy ustnej – badanie ujemne
 • Posiew wymazu z gardła lub jamy ustnej – badanie dodatnie
 • Posiew wymazu z nosa – badanie ujemne
 • Posiew wymazu z nosa – badanie dodatnie
 • Posiew materiału z ucha – badanie ujemne
 • Posiew materiału z ucha – badanie dodatnie
 • Posiew materiału z oka – badanie ujemne
 • Posiew materiału z oka – badanie dodatnie
 • Posiew plwociny – preparat bezpośredni
 • Posiew plwociny – badanie ujemne
 • Posiew plwociny – badanie dodatnie
 • Posiew – materiał z dróg moczowo-płciowych – badanie ujemne
 • Posiew – materiał z dróg moczowo-płciowych – badanie dodatnie
 • Nosicielstwo w kierunku Streptococcus agalactiae – badanie ujemne
 • Nosicielstwo w kierunku Streptococcus agalactiae – badanie dodatnie
 • Posiew wymazu z rany, ropa – badanie ujemne
 • Posiew wymazu z rany, ropa – badanie dodatnie
 • Nosicielstwo Staphylococcus aureus /MRSA/ - badanie ujemne
 • Nosicielstwo Staphylococcus aureus /MRSA/  - badanie dodatnie
 • Antybiogram metodą dyfuzyjno – krążkową – 1 szczepu bakteryjnego
 • Oznaczenie wartości MIC – 1 antybiotyku
 • Kontrola skuteczności sterylizacji przy użyciu testu – Sporal ”S”
 • Kontrola bakteriologiczna środowiska szpitalnego /wymazy, odciski/
 • Pobranie wymazu do badania mikrobiologicznego przez personel szpitala
 • Posiew krwi – brak wzrostu
 • Posiew krwi – ze wzrostem

  

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

© 2004 - 2015 Szpital Ogólny w Kolnie