Oddział Wewnętrzny

Kontakt

Lokalizacja – II piętro
Kierownik Oddziału (w dni robocze) tel.  86  278 2424  (wew 324)
Gabinet lekarski (całodobowo) tel.  86  278 2424  (wew 324)
Dyżurka Pielęgniarek (całodobowo) tel.  86  278 2424  (wew 314)

 

Kadra

Kierownik Oddziału

Anna Sienkiewicz-Kościuk  – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej

Lekarze zatrudnieni w Oddziale

Lidia Szostkowska – specjalista chorób wewnętrznych
Agnieszka Rudy – lekarz medycyny
Jarosław Sokołowski – specjalista chorób wewnętrznych
Monika Malinowska-Forfa – specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Barbara Zawalich
W Oddziale zatrudnionych jest 18 wykwalifikowanych pielęgniarek, w tym 3 specjalistki, 3 z wyższym wykształceniem licencjat pielęgniarstwa.

Charakterystyka Oddziału

Oddział dysponuje 40 łóżkami. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich schorzeń z zakresu chorób Wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu sercowo-naczyniowego, płuc, przewodu pokarmowego, nerek i chorób metabolicznych. Z powodu braku w naszym szpitalu oddziału neurologicznego – pacjenci wymagający tego profilu leczenia znajdują również fachową pomoc na naszym oddziale.
W strukturze Oddziału znajduje się 4-łóżkowa sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, posiadająca stały nadzór pielęgniarski oraz sprzęt do monitorowania czynności życiowych i prowadzenia zabiegów resuscytacyjnych. Leczeni są tam pacjenci z zawałem serca i jego powikłaniami – groźnymi zaburzeniami rytmu, niewydolnością krążenia.
Wykonujemy nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną (echokardiografia, testy wysiłkowe na bieżni, 24-godzinna rejestracja ekg metodą Holtera oraz 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego).
Personel lekarski i pielęgniarski przywiązuje dużą wagę do edukacji prozdrowotnej w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia, chorób metabolicznych i innych. Przeszkolone pielęgniarki w zakresie opieki nad pacjentem z cukrzycą zajmują się edukacją (między innymi w zakresie posługiwania się wstrzykiwaczem insulinowym oraz glukometrem, opracowywaniem indywidualnych diet).
Najczęściej występujące jednostki chorobowe leczone na oddziale:
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Cukrzyca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Niewydolność krążenia
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Zapalenie płuc
 • Zawał miesnia sercowego
 • Obrzęk płuc
 • Udary mózgu
 • Przemijające epizody niedokrwienia mózgu
 • Rwa kulszowa
 • Zakażenie układu moczowego
 • Zatrucia pokarmowe
 • Zatrucia lekami i środkami toksycznymi
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • Przewlekłe zapalenie trzustki
 • Następstwa przewlekłej choroby alkoholowej

Wyposażenie

 • kardiomonitory
 • bieżnia do prób wysiłkowych
 • echokardiograf
 • aparat Holttera RR, EKG
 • elektrokardiografy
 • pompy infuzyjne

Elementy porządku dnia

Wydawanie posiłków:
Śniadanie 800 do 900
Obiad 1200 do 1400
Kolacja1700 do 1800
Odwiedziny od 1200 do 2000