Oddział Wewnętrzny

Kontakt

Lokalizacja – II piętro

Kierownik Oddziału (w dni robocze) tel.  86  278 2424  (wew 324) lub 86 273 93 24

Gabinet lekarski (całodobowo) tel.  86  278 2424  (wew 324) ) lub 86 273 93 24

Dyżurka Pielęgniarek (całodobowo) tel.  86  278 2424  (wew 314) ) lub 86 273 93 14

 

Kadra

Kierownik Oddziału

lek. Anna Sienkiewicz-Kościuk  – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej

Lekarze zatrudnieni w Oddziale

lek. Damian Chojnowski – specjalista chorób wewnętrznych – kardiolog

dr n. med. Klaudia Grądzka – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Lidia Szostkowska – specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Barbara Zawalich – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 
W Oddziale zatrudnionych jest 18 wykwalifikowanych pielęgniarek, w tym 3 specjalistki, 3 z wyższym wykształceniem licencjat pielęgniarstwa.
 

Charakterystyka Oddziału

Oddział dysponuje 33 łóżkami. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich schorzeń z zakresu chorób Wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu sercowo-naczyniowego, płuc, przewodu pokarmowego, nerek i chorób metabolicznych. Z powodu braku w naszym szpitalu oddziału neurologicznego – pacjenci wymagający tego profilu leczenia znajdują również fachową pomoc na naszym oddziale.
W strukturze Oddziału znajduje się 4-łóżkowa sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, posiadająca stały nadzór pielęgniarski oraz sprzęt do monitorowania czynności życiowych i prowadzenia zabiegów resuscytacyjnych. Leczeni są tam pacjenci z zawałem serca i jego powikłaniami – groźnymi zaburzeniami rytmu, niewydolnością krążenia.
 
Wykonujemy nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną (echokardiografia, testy wysiłkowe na bieżni, 24-godzinna rejestracja ekg metodą Holtera oraz 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego).
Personel lekarski i pielęgniarski przywiązuje dużą wagę do edukacji prozdrowotnej w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia, chorób metabolicznych i innych. Przeszkolone pielęgniarki w zakresie opieki nad pacjentem z cukrzycą zajmują się edukacją (między innymi w zakresie posługiwania się wstrzykiwaczem insulinowym oraz glukometrem, opracowywaniem indywidualnych diet).
 
Najczęściej występujące jednostki chorobowe leczone na oddziale:
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Cukrzyca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Niewydolność krążenia
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Zapalenie płuc
 • Zawał miesnia sercowego
 • Obrzęk płuc
 • Udary mózgu
 • Przemijające epizody niedokrwienia mózgu
 • Rwa kulszowa
 • Zakażenie układu moczowego
 • Zatrucia pokarmowe
 • Zatrucia lekami i środkami toksycznymi
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • Przewlekłe zapalenie trzustki
 • Następstwa przewlekłej choroby alkoholowej

Wyposażenie

 • kardiomonitory
 • bieżnia do prób wysiłkowych
 • echokardiograf
 • aparat Holttera RR, EKG
 • elektrokardiografy
 • pompy infuzyjne
 

Elementy porządku dnia

Wydawanie posiłków:
Śniadanie 800 do 900
Obiad 1200 do 1400
Kolacja1700 do 1800
 
Odwiedziny od 1200 do 2000