Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień

W poradni przyjmuje:

lek. A. Łuba
lek. J. Worowski
lek. G. Misztalewska

piel. M. Mieczkowska

Terapeuci

A. Niedbała
M. Chojnowska
B. Charczuk
P. Kołakowski

Rejestracja

Czynna codziennie w Poradni od 8°°-15°°
tel. 86 278 24 24 (wew. 322)
Diagnozujemy i przyjmujemy do programu psychoterapeutycznego osoby uzależnione od narkotyków i innych środków chemicznych oraz ich rodzin. Otaczamy pacjentów opieką psychologiczną i psychiatryczną.