Rozdział IV - Rada Społeczna

§ 11.

1. W Szpitalu dzia┼éa Rada Spo┼éeczna, która jest organem inicjuj─ůcym i opiniodawczym Rady Powiatu Kolne┼äskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
2.Rad─Ö Spo┼éeczn─ů powo┼éuje i odwo┼éuje Rada Powiatu Kolne┼äskiego.
3.Kadencja Rady trwa 4 lata.
4.Po upływie kadencji, dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje zadania do czasu powołania nowej Rady.
5.W sk┼éad Rady Spo┼éecznej wchodz─ů:
1)jako przewodnicz─ůcy – starosta, lub osoba przez niego wyznaczona,
2)jako członkowie:
- przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
- pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu Kolneńskiego.
1.Rada Powiatu Kolne┼äskiego mo┼╝e w drodze uchwa┼éy okre┼Ťli─ç zasady wyboru przedstawicieli do Rady Spo┼éecznej.


§ 12.

1. Zadania Rady Spo┼éecznej okre┼Ťla ustawa.
2.Od uchwał Rady Społecznej dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Kolneńskiego.
3.Spory wynik┼ée mi─Ödzy dyrektorem Szpitala a Rad─ů Spo┼éeczn─ů rozstrzyga Rada Powiatu Kolne┼äskiego.


§ 13.

1. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem
kadencji w przypadku:
1)rezygnacji z funkcji,
2)niemo┼╝no┼Ťci uczestniczenia w posiedzeniach Rady Spo┼éecznej z uwagi na stan zdrowia,
3)nieusprawiedliwionej nieobecno┼Ťci na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Spo┼éecznej,
4)prawomocnego skazania za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie,
5)negatywnej oceny, dokonanej przez przewodnicz─ůcego, wykonywania obowi─ůzków cz┼éonka Rady Spo┼éecznej.
2.Cz┼éonkowstwo w Radzie Spo┼éecznej wygasa na skutek ┼Ťmierci cz┼éonka Rady Spo┼éecznej.
3.W przypadku odwo┼éania lub ┼Ťmierci osoby powo┼éanej w sk┼éad Rady Spo┼éecznej przed up┼éywem kadencji, Rada Powiatu Kolne┼äskiego z inicjatywy w┼éasnej lub podmiotu deleguj─ůcego, uzupe┼énia sk┼éad Rady Spo┼éecznej.


Opublikował: Arkadiusz Skrodzki
Publikacja dnia: 23.10.2014
Podpisał: Marian Niesłuchowski
Dokument z dnia: 18.10.2009
Dokument ogl─ůdany razy: 6482
9.08.2022 // www.szpitalkolno.pl/bip_1