BIP - Szpital Og├│lny w Kolnie
A A A
RSS
´╗┐

Rozdział II - Cele i zadania Szpitala

§ 4.

1.Szpital jest utworzony i utrzymywany w celu zapewnienia opieki szpitalnej, diagnostyki, rehabilitacji, lecznictwa specjalistycznego.

2. Do zada┼ä Szpitala nale┼╝y w szczególno┼Ťci: udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych zwi─ůzanych z leczeniem, badaniem i terapi─ů psychologiczn─ů, rehabilitacj─ů lecznicz─ů, opiek─ů nad kobiet─ů ci─Ö┼╝arn─ů i jej p┼éodem, porodem, po┼éogiem, oraz nad noworodkiem, opiek─ů nad zdrowym dzieckiem, badaniem diagnostycznym, w tym z analityk─ů medyczn─ů, piel─Ögnacj─ů chorych, piel─Ögnacj─ů niepe┼énosprawnych i opiek─ů nad nimi, opiek─ů paliatywno- hospicyjn─ů, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez dzia┼éania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynno┼Ťciami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ┼Ťrodki pomocnicze.

3. Szpital realizuje swoje zadania w szczególno┼Ťci poprzez
1) udzielanie ambulatoryjnych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych,
2) sprawowanie stacjonarnej opieki zdrowotnej w specjalno┼Ťciach reprezentowanych w Szpitalu w Kolnie,
3)udzielanie uzupe┼éniaj─ůcych specjalistycznych indywidualnych ┼Ťwiadcze┼ä zapobiegawczo-leczniczych i konsultacyjnych,
4) sprawowanie opieki nad pracownikami zak┼éadów pracy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
5) wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia,
6) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i ┼Ťrodki pomocnicze,
7) dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie promowania zdrowia i szerzenia o┼Ťwiaty zdrowotnej,
8) wykonywanie innych zada┼ä wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa lub zleconych,

4. Do zada┼ä Szpitala nale┼╝y równie┼╝:
1) wspó┼édzia┼éanie z innym podmiotami w zakresie prowadzenia szkole┼ä i dokszta┼écania osób udzielaj─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów okre┼Ťlonych w stosownych porozumieniach i umowach;
2) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz działań leczniczo-rehabilitacyjnych;
3) realizacja zleconych przez w┼éa┼Ťciwy organ okre┼Ťlonych zada┼ä zwi─ůzanych z obron─ů cywiln─ů i sprawami obronnymi.

5. Wykonuj─ůc swoje zadania Szpital wspó┼épracuje z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, jednostkami samorz─ůdu terytorialnego, organizacjami spo┼éecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak równie┼╝ osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj─ůcymi osobowo┼Ťci prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 5.

1. Szpital mo┼╝e prowadzi─ç, bez szkody dla jako┼Ťci i dost─Öpno┼Ťci realizowanych statutowo ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů inn─ů ni┼╝ dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicza, w szczególno┼Ťci:
1)najmu wolnych powierzchni b─Öd─ůcych w jego dyspozycji;
2)najmu i dzier┼╝awy wyposa┼╝enia, narz─Ödzi, urz─ůdze┼ä, sprz─Ötu itp. zb─Ödnych lub nieprzydatnych dla realizacji podstawowych celów i zada┼ä Szpitala okre┼Ťlonych w statucie;
2.Dzia┼éania, o których mowa w ust. 1 nie mog─ů ogranicza─ç wykonywania podstawowych zada┼ä Szpitala, a tak┼╝e umo┼╝liwia─ç prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci konkurencyjnej w obiektach Szpitala przez inne podmioty.Opublikował: Arkadiusz Skrodzki
Publikacja dnia: 23.10.2014
Podpisał: Marian Niesłuchowski
Dokument z dnia: 18.10.2009
Dokument ogl─ůdany razy: 6 325

Szpital Og├│lny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

┬ę 2004 - 2019 Szpital Og├│lny w Kolnie

SmodBIP