Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania Pani Wiesławie Duda oraz córce Paulinie z Firmy Krawieckiej „WANDA” w Kolnie za gest dobroci skierowany w naszą stronę w postaci przekazania własnoręcznie uszytych maseczek twarzowych. Dziękuję za wielkie serce i dobrą wolę.