Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kierownik Oddziału

Justyna Śniadach