Założenia

Celami Fundacji są:

 1. pomnażanie wyposażenia w sprzęt i urządzenia medyczne Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 2. wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników Szpitala Ogólnego w Kolnie
 3. wspieranie finansowe i organizacyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie,
 4. kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców Powiatu Kolneńskiego,
 5. wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
 2. udzielanie Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie rzeczowego wsparcia poprzez zakupy nowej aparatury medycznej bądź przekazywanie używanej, otrzymanej od darczyńców,
 3. udzielanie finansowego wsparcia Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie,
 4. inicjowanie i organizowanie spotkań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.
 5. organizowanie nieodpłatnych porad, konsultacji mieszkańcom Powiatu Kolneńskiego przez fachowy personel medyczny współpracujący z Fundacją,
 6. inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.

ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel. (0 86) 278 24 24
fundacja_kolno1@wp.pl

© 2004-2023 Szpital Ogólny w Kolnie