1 % dla Fundacji Szpitala Kolne�skiego

W zwiżzku z uzyskaniem przez Fundację Szpitala Kolneńskiego statusu organizacji pożytku publicznego (KRS nr 0000233112), powstała możliwość zasilenia przez Państwa naszego konta poprzez 1 % odpis rocznego podatku dochodowego.
Osoby indywidualne mogą dokonywać wpłat od 5 grudnia 2006r. do 30 kwietnia 2007r., czyli do ostatniego dnia, kiedy należy złożyć PIT do Urzędu Skarbowego. Dokumentem potwierdzającym fakt, że przekazano określoną kwotę, będzie dowód wpłaty na rachunek bankowy naszer Fundacji, który należy przechowywać wraz ze złożonym PIT-em.
Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 086 278 23 50 lub pisząc do nas na adres:
fundacja_kolno1@wp.pl

ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel. (0 86) 278 24 24
fundacja_kolno1@wp.pl

© 2004-2023 Szpital Ogólny w Kolnie