CZP

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KOLNIE

 

Centrum Zdrowia Psychicznego to bezpłatna, specjalistyczna pomoc osobom powyżej 18 roku życia
w zakresie zdrowia psychicznego na zasadach programu pilotażowego realizowanego ze środków NFZ.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Kolnie
 którego w skład wchodzą:

Ÿ                                                               > Oddział Dzienny Psychiatryczny

                                                               >Ÿ Poradnia Zdrowia Psychicznego z PZK

                                                               >Ÿ Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) w powiecie kolneńskim

                                                               >Ÿ Oddział Psychiatryczny Ogólny (leczenie stacjonarne)

                                                               >Ÿ Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

 

                                                            CZP –  to miejsce, gdzie można uzyskać kompleksową, fachową pomoc psychiatryczną oraz wszelkie informacje
                                                                     w tym zakresie. Z pomocy mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, a także ich
                                                                     rodzina i bliscy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Pomocy udziela wykwalifikowany zespół: lekarze,
                                                                     pielęgniarki, psycholodzy, terapeuci, pracownik socjalny.

 

                   Punkt zgłoszeniowo-koordynujący czynny od poniedziałku do piątku
           w godz. 800 – 1800    

         tel. 608 204 974  lub 668 439 015