Historia

Stary budynek Szpitala – www.kolno.home.pl

Początki działalności Szpitala w Kolnie datuje się od okresu II wojny światowej. Szpital działał w prywatnym domu, kierowany przez jednego wówczas lekarza w mieście, który to pracował w nim przez cały okres okupacji hitlerowskiej.Szpitalik dysponował 40 łóżkami, a lekarzowi pomagała jedna pielęgniarka i dwie pomoce pielęgniarskie. Lekarz ten, wyjechał jednak do Wrocławia, aby tam organizować służbę zdrowia.

Przybycie po wyzwoleniu do Kolna kolejnych lekarzy, wzmocniło bardzo skromną kadrę lekarską w mieście. Na terenie powiatu liczącego wówczas ponad 63 tyś. Mieszkańców, pracowało tylko trzech lekarzy, dwóch lekarzy dentystów i trzech felczerów. Dwóch lekarzy było zatrudnionych w Kolnie, a trzeci w Łysych. Felczerzy zatrudnieni w Stawiskach, Małym Płocku i Grabowie ze względu na podeszły wiek (jeden 80-letni), jak tez i stan zdrowia nie mogli podołać stawianym zadaniom. Z personelu pomocniczego pracowało w Kolnie według zestawienia z 31 grudnia 1949 r., jedna pielęgniarka, jedna położna i dwie pomoce pielęgniarskie. Powiatowy Ośrodek Zdrowia prowadził poradnię ogólną, dla niemowląt, dla kobiet, szkolną, dentystyczną, przeciw weneryczną, stację opieki nad matką i dzieckiem, stacje porodową i interwencyjną z dwudziestoma łóżkami dla chorych.

W 1949 r. wydzierżawiono wolno stojący za miastem budynek, w którym po adaptacji umieszczono szpital powiatowy z 50 łóżkami dla chorych. Szpital nadal kłopotał się z brakiem kadry medycznej i problemami zdrowotnymi mieszkańców powiatu kolneńskiego. W 1956 r. do miasta przybyli kolejni lekarze.

Nowy budynek Szpitala

W 1970 r. Kolno doczekało się nowego, 153-łóżkowego szpitala. Nowy szpital posiada cztery podstawowe oddziały: chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, wewnętrzny i dziecięcy oraz Dział Pomocy Doraźnej. Ponadto ma aptekę, RTG, laboratorium analityczne i dział rehabilitacji. W szpitalu pracowało 24 lekarzy. W okresie lat 1965-1975 osiągnięciem w kierunku objęcia właściwą opieką lekarską ludności powiatu kolneńskiego było wybudowanie sześciu nowych Ośrodków Zdrowia- każda gmina powiatu kolneńskiego posiadała swój Ośrodek Zdrowia.

Budynek po wykonanej termoizolacji