Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000 zł – udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zm.)                                                                Więcej oOpracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie[…]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzorem autorskim

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzorem autorskim

                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000 zł – udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zm.)                                                                 Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzoremWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzorem autorskim[…]