RODO

 

Szpital Ogólny w Kolnie
Agnieszka Zielosko – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. 86 278 23 50