Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Pracownia Fizjoterapii