Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania Pani Burmistrz Stawisk za przekazanie na rzecz Szpitala przyłbic ochronnych natomiast Firmie ATMSolutions za ich produkcję.
Dziękuję za okazaną pomoc i chęć niesienia pomocy.