Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania dla Pana Zbigniewa Filipkowskiego z Zakładu Usług Pożarniczych za wsparcie udzielone dla Szpitala w postaci użyczenia ozonatora powietrza, który jest niezbędny do walki z wirusem choroby COVID-19.
Dziękuję za okazaną pomoc i zawsze otwarte serce.