Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania Paniom ze wsi Wykowo: Barbarze Malinowskiej, Beacie Rybka, Bogumile Charubin, Krystynie Ołdakowskiej oraz Sołtysowi Andrzejowi Zduńczyk za okazaną pomoc w uszyciu i przekazaniu dla Szpitala maseczek ochronnych.

Wyrażam swoją wdzięczność za trud, zaangażowanie i pracę.