Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania dla Pana Wiesława Korzep i Krzysztofa Korzep z Zakładu Pracy Chronionej w Kolnie za okazaną pomoc w uszyciu i przekazaniu dla Szpitala maseczek ochronnych. Wyrażam swoją wdzięczność za trud, zaangażowanie i pracę.

Serdeczne podziękowania dla pracowników Firmy Hetman, którzy z własnej inicjatywy zaoferowali uszycie maseczek ochronnych.