Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie w imieniu swoim, lekarzy i pracowników składa serdeczne podziękowania dla Pani Teresy Kozikowskiej i Pana Roberta Pisiak Firmy KOMATRANS w Kolnie za wsparcie finansowe udzielone naszemu szpitalowi w trudnym czasie pandemii z koronawirusem SARS CoV-2 poprzez przekazanie kwoty 3 000zł na konto Fundacji Szpitala Kolneńskiego.
Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.