Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania dla Pana Marka Samula i Pana Waldemara Przytuła z Lecznicy Zwierząt w Kolnie za wsparcie udzielone dla Szpitala w postaci zakupu płynu dezynfekcyjnego, kombinezonów i obuwia ochronnego.
Dziękuję za okazaną pomoc i zawsze otwarte serce.