Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania dla Pani Marianny Szczech za gest dobroci skierowany w naszą stronę w postaci przekazania uszytych maseczek ochronnych.

Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.