Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie w imieniu swoim, lekarzy i pracowników składa serdeczne podziękowania dla Pana Zbigniewa Twarowskiego za wsparcie finansowe udzielone naszemu szpitalowi w trudnym czasie pandemii z koronawirusem SARS CoV-2 poprzez przekazanie środków pieniężnych na konto Fundacji Szpitala Kolneńskiego.
Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.