W imieniu pacjentów, pracowników, a nade wszystko swoim własnym składam serdeczne podziękowanie dla Wicewojewody Podlaskiego Pana Marcina Sekścińskiego za zaangażowanie i współpracę z Firmą  AGRO-EXPERT w Kolnie Pana Wojciecha Jermacz oraz z Firmą Transportową w Kolnie
 Pana Alfreda Święczkowskiego za zakup mat dezynfekcyjnych dla Szpitala. Zakup mat wpłynie na podwyższenie komfortu pracy personelu szpitala, a jednocześnie jakości świadczonych usług medycznych.

                                                                                                 Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie