Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania Harcerzom ZHP Kolno za gest dobroci skierowany w naszą stronę
w postaci użyczenia namiotów i pomoc w ich rozłożeniu przed Szpitalem.