Dyrekcja

Dyrektor

 

 

 

 

 

mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

 • jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku zarządzanie finansowe i prawo w służbie zdrowia,
 • ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa, a także kurs pn: „Kontrola zarządcza”,
 • w latach 1988 – 1989 pełniła funkcję Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Turośli,
 • w latach 1990 – 1999 była Skarbnikiem Gminy Turośl,
 • w latach 2000 – 2004 była zatrudniona jako Główny Księgowy Szpitala Ogólnego w Kolnie,
 • w 2004 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny księgowy

 

 

 

 

 

mgr Aneta Długozima

 • absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku,
 • ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, kierunek: Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych,
 • ukończyła studia podyplomowe w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska, kierunek: Master of Business Administration (MBA) Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
 • posiada tytuł dyplomowanego księgowego, nr w rejestrze 1018,
 • w latach 2010 – 2017 zatrudniona była na stanowisku zastępcy głównego księgowego w Szpitalu Ogólnym w Kolnie,
 • od 1 września 2017 roku pełni funkcję głównego księgowego Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Przełożona Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

 

 

mgr Alicja Urbańska

 • jest absolwentką Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu,
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
 • w latach 1985-1987 pracowała jako pielęgniarka w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Gdańsku,
 • od 1995 roku pełni funkcje Asystenta ds. Koordynacji i Nadzoru Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie.