Dyrekcja

Dyrektor

  • mgr Aneta Długozima

 

P.o Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa

  •  dr n. med. Maciej Lendzioszek

 

P.o. Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny księgowy

  • mgr Izabela Górska

 

Przełożona Pielęgniarek i Położnych

  • mgr Alicja Urbańska