Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kontakt

Lokalizacja – IV piętro

Gabinet Lekarski tel. 86 273 93 09

Dyżurka Pielęgniarek tel. 86 273 93 07

Wypisy tel. 86 273 93 26

 

Kadra

Kierownik Oddziału

Wojciech Świsłocki – Specjalista Chirurgii Ogólnej

Lekarze zatrudnieni w Oddziale:

Izabela Bednarczyk – Głębocka –  specjalista chirurg

Jacek Cezary Godlewski – specjalista chirurg

Łukasz Serafin – specjalista chirurg

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg Małgorzata Lipka- Specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego
 
W oddziale zatrudnionych jest 14 pielęgniarek , w tym 9 z wykształceniem wyższym, 5 ze specjalizacją pielęgniarstwa chirurgicznego.
 
 

Charakterystyka Oddziału

         Świat, postęp technologiczny i rozwój medycyny nieustannie pędzi do przodu. Szczególnie chirurgia, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom elektrotechnicznym, wprowadzeniu nowych metod operacyjnych oraz postępowi nauk medycznych przeżywa złoty okres. Rozwijamy na szerszą skalę nowoczesne metody operacyjne.

Proponujemy w Szpitalu Ogólnym w Kolnie na Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej następujące metody operacyjne:

  1. Operacje planowe

 • laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej
 • laparoskopowa operacja przepukliny udowej
 • laparoskopowa operacja przepukliny powłok jamy brzusznej z użyciem siatki (IPOM)
 • plastyka przepukliny jamy brzusznej (w tym pooperacyjnej) z użyciem siatki
 • operacja przepukliny pępkowej z użyciem siatki wewnątrzotrzewnowej
 • laparoskopowe leczenie otyłości (rękawowa resekcja żołądka)
 • laparoskopowa operacja przepukliny rozworu przełykowego przepony
 • laparoskopowa resekcja jelita grubego z powodu nowotworów złośliwych lub zmian łagodnych
 • endoskopowe usuwanie zmian łagodnych z żołądka i jelita grubego 
 • operacje plastyczne powłok jamy brzusznej (redukcja płatów tłuszczowych)
 • operacja usunięcia żylaków kończyn dolnych z użyciem aparatu krio
 • laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego
 • usunięcie tarczycy z użyciem monitorowania nerwów krtaniowych wstecznych
 • operacje usunięcia żylaków, szczeliny odbytu
 • wycięcie torbieli/przetoki włosowej okolicy krzyżowej
 • radykalne usunięcie zmian nowotworowych skóry twarzy z użyciem metod plastyki skóry
 • radykalne usuwanie drobnych zmian łagodnych skóry całego ciała metodą krioterapii
 • leczenie owrzodzeń kończyn dolnych i przewlekłych ran metodą podciśnieniową
 • radykalne usuwanie guzów tkanek miękkich
 • kompleksowe leczenie owrzodzeń troficznych i ubytków tkanek opatrunkami specjalistycznymi i przeszczepami skóry

 2. Operacje pilne

 • laparoskopowa operacja usunięcia wyrostka robaczkowego
 • laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego w stanie zapalnym
 • laparoskopowe zaopatrzenie perforacji przewodu pokarmowego
 • laparoskopowy zabieg w przypadku niedrożności przewodu pokarmowego
 • leczenie oparzeń z usuwaniem martwiczych tkanek i przeszczepami skóry
 • operacyjne nastawienie złamań w obrębie kończyn dolnych lub górnych metodą bezkrwawą 
 • operacyjne leczenie wielotkankowych obrażeń kończyn górnych i dolnych
 • endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego

Na przestrzeni ostatnich 5-6 lat dzięki szczególnemu nakładowi finansowemu, oddania do użytku wyremontowanego oddziału chirurgicznego i zakupu nowego wyposażenia, powstały możliwości rozszerzenia i pogłębienia diagnostyki oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego na chirurgii.

Wieloletnim standardem w naszym oddziale, a jednocześnie obarczonym małym odsetkiem powikłań są operacje laparoskopowe pęcherzyka żółciowego (ponad 1300 operacji) czy wyrostka robaczkowego.

Metodą beznapięciową, czyli przy użyciu specjalnych siatek operujemy wszystkie rodzaje przepuklin. Dotyczy to w szczególności przepuklin pępkowych lub pooperacyjnych oraz przepuklin z dużym ubytkiem powłok ciała. Od kilku lat operujemy przepukliny pachwinowe z dostępu laparoskopowego, co znacznie skraca czas rekonwalescencji poszpitalnej. Ze szczególnym pietyzmem podchodzimy do wykonywanych laparoskopowo zabiegów przepuklin rozworu przełykowego przepony, gdyż problem zgagi dotyka dużej części populacji.

Od 2015 roku rozpoczęliśmy leczyć operacyjnie pacjentów z otyłością patologiczną z  BMI powyżej 35. Wykonujemy te zabiegi metodą laparoskopową. Przyjmujemy chorych z zespołem metabolicznym do operacji z terenu całej Polski.

W szczególności obecnie diagnozujemy i leczymy choroby układu naczyniowego czyli żylaki kończyn dolnych, zespoły pozakrzepowe, miażdżycę zarostową tętnic kończyn, troficzne owrzodzenia podudzi, co od wielu lat było znaczącym problemem społecznym. W ciągu ostatnich kilku lat wykonaliśmy kilkaset operacji w obrębie kończyn dolnych.

Z powodu położenia dużego nacisku społecznego ukierunkowanego na wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego wykonujemy ambulatoryjnie  rocznie ponad 700 gastroskopii i 400 kolonoskopii. To spowodowało, że możemy leczyć tych chorych przyczynowo, a najczęściej wykonywaną operacją jest usunięcie nowotworu jelita grubego, w znacznym odsetku pacjentów przy użyciu laparoskopu.

Bardzo pomocnym i wykorzystywanym przez 24 godziny w ciągu dnia jest dostęp do tomografii komputerowej. Dzięki temu mamy możliwość pogłębić diagnostykę lub ustalić rozpoznanie choroby lub przyczynę dolegliwości kwalifikującą do leczenia operacyjnego.

 Z bardzo dobrym efektem i praktycznie bezbólowo po zabiegu, operujemy problem żylaków odbytu, szczeliny odbytu czy ropni.

Rozwinęliśmy też możliwości diagnostyczne i lecznicze w zakresie chorób układu ruchu- leczymy zachowawczo i operacyjnie świeże złamania w obrębie kończyn, wykonujemy zabiegi przezskórne z wykorzystaniem aparatury rentgenowskiej.

Z dobrym też skutkiem leczymy operacyjnie wola tarczycy, urazy klatki piersiowej lub brzucha, na co dzień zajmujemy się oparzeniami, usuwamy każdego rodzaju niepokojące zmiany skóry i tkanki podskórnej.

Jesteśmy przygotowani do wykorzystania każdego nowoczesnego sprzętu. Aktualnie posiadamy wszystkie rodzaje staplerów, czyli urządzeń do zakładania mechanicznych szwów o obrębie jamy brzusznej, korzystamy z urządzenia do bezkrwawego zamykania naczyń krwionośnych oraz aparatury do bezkrwawego nastawiania i zespalania złamanych kości. W każdej chwili możemy wdrożyć leczenie metodą podciśnieniową.

 

Elementy porządku dnia

Wydawanie posiłków:
Śniadanie 8°° do 9°°
Obiad 13 °° do 14°°
Kolacja 17°°  do 18°°
Odwiedziny do 12°°  do  20°°