Oddział Psychiatryczny Ogólny

Kontakt

Kierownik Oddziału  (w dni robocze) tel. 86 273 93 52

Punkt Pielęgniarski ( całodobowo) tel. 86 273 93 51

 

Kadra

Kierownik Oddziału

lek. Adam Zduńczyk – specjalista psychiatrii

Lekarze zatrudnieni w Oddziale

lek. Rafał Łozowski – specjalista psychiatrii

lek. Grażyna Wanda Misztalewska – psychiatria

lek. Diana Ratkiewicz – psychiatria

Pielęgniarz oddziałowy

Marcin Mieczkowski

Psycholodzy zatrudnieni w Oddziale

mgr Paweł Romuald Kołakowski, psychoterapeuta.

mgr Ewelina Kowalewska

dr psychologii Adrian Waszkiewicz

 

W Oddziale zatrudnione są 4 dyplomowane pielęgniarki, 5 dyplomowanych pielęgniarzy, 1 ratownik medyczny, 1 terapeuta zajęciowy oraz 1 pracownik socjalny
 

Charakterystyka Oddziału

Oddział dysponuje 24 łóżkami ogólno-psychiatrycznymi w tym jedną salą obserwacyjną  i jedną izolatką.
Szpital udostępnia dla Oddziału zaplecze diagnostyczne, oraz możliwość wykonania w sąsiednich jednostkach służby  zdrowia pełnej diagnostyki obrazowej (TK. MRI, EEG) i laboratoryjnej.
W budynku Oddziału mieści się również Psychiatryczna  Izba Przyjęć.
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami  psychicznymi z wyjątkiem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz chorych internowanych.
Oddział wykonuje również diagnostykę psychiatryczną zleconą przez organa wymiaru sprawiedliwości.
 

Elementy porządku dnia

Odwiedziny pacjentów są możliwe codziennie w godzinach 11°°-17°°, a w uzasadnionych przypadkach za zgodą Lekarza Dyżurnego poza wyznaczonymi godzinami.