Oddział Psychiatryczny Ogólny

Kontakt

Kierownik Oddziału  (w dni robocze) tel. 86 278 2424 (wew. 352)
Punkt Pielęgniarski ( całodobowo) tel. 86 278 2424 (wew. 351)

 

Kadra

Kierownik Oddziału

Agata Łuba – specjalista psychiatra; neurolog

Lekarze zatrudnieni w Oddziale

Elżbieta Fedorowicz – Zwetler specjalista psychiatra
Agata Węglińska – psychiatra, specjalista psychiatrii dziecięcej, psychoterapeuta
Józef Worowski – specjalista psychiatra
Agnieszka Kosińska – specjalista psychiatra
Grażyna Wanda Misztalewska – psychiatra

Psycholodzy zatrudnieni w Oddziale

Mgr Paweł Romuald Kołakowski, psychoterapeuta.
Mgr Karolina Zarębska
W Oddziale zatrudnionych jest:
  • 6 dyplomowanych pielęgniarek,
  • 3 dyplomowanych pielęgniarzy,
  • 3 ratowników medycznych,
  • terapeuta zajęciowy,
  • pracownik socjalny.

Charakterystyka Oddziału

Oddział dysponuje trzydziestoma łóżkami ogólno-psychiatrycznymi w tym jedną salą obserwacyjną  i jedną izolatką.
Szpital udostępnia dla Oddziału zaplecze diagnostyczne, oraz możliwość wykonania w sąsiednich jednostkach służby  zdrowia pełnej diagnostyki obrazowej (TK. MRI, EEG) i laboratoryjnej.
W budynku Oddziału mieści się również Psychiatryczna  Izba Przyjęć.
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami  psychicznymi z wyjątkiem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz chorych internowanych.
Oddział wykonuje również diagnostykę psychiatryczną zleconą przez organa wymiaru sprawiedliwości.

Elementy porządku dnia

Odwiedziny pacjentów są możliwe codziennie w godzinach 11°°-17°°, a w uzasadnionych przypadkach za zgodą Lekarza Dyżurnego poza wyznaczonymi godzinami.