Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie w imieniu swoim, lekarzy i pracowników składa serdeczne podziękowania Sołtysowi wsi Bialiki Pani Bogusławie Narowskiej oraz mieszkańcom za wsparcie finansowe udzielone naszemu szpitalowi w trudnym czasie pandemii z koronawirusem SARS CoV-2 poprzez przekazanie kwoty 3 000zł na konto Fundacji Szpitala Kolneńskiego.
Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.