Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania za okazaną dobroć w postaci przekazania maseczek twarzowych dla pracowników naszego szpitala.