Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie w imieniu swoim, lekarzy i pracowników składa serdeczne podziękowania Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych za wsparcie finansowe udzielone naszemu szpitalowi w trudnym czasie pandemii poprzez przekazanie środków pieniężnych w  kwocie 10 000 zł na konto Fundacji Szpitala Kolneńskiego z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej dla pielęgniarek i położnych naszego Szpitala przed zwiększonym obecnie ryzykiem rozpowszechniania się koronawirusa SARS CoV-2. 
Dziękuję za miły gest wsparcia i zjednoczenia w tym trudnym czasie.