Dyrektor wraz z pracownikami Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi  i radnym Miasta Kolno za przekazane wsparcie finansowe dla naszego Szpitala w kwocie 10 000zł w trudnym czasie pandemii z koronawirusem SARS CoV-2 
Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.