Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania dla Pana Marcina Przestrzelskiego i Pana Lecha Owczarczyka oraz całego zespołu Firmy MARINNO ABRASIVES za przekazanie na rzecz Szpitala wykonanych przyłbic ochronnych.
Dziękuję za okazaną pomoc i chęć niesienia pomocy.