Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania dla Pana Marcina Ramotowskiego kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kolnie wraz z całym zespołem za gest dobroci skierowany w naszą stronę w postaci przekazania uszytych maseczek ochronnych.

Dziękuję za wielkie serce i dobrą wolę.