Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania dla Rodziny Milczarskich i Rodziny Małolepszych za okazaną pomoc w postaci zakupu maseczek i rękawiczek ochronnych dla Szpitala.
Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.