Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie w imieniu swoim, lekarzy i pracowników składa serdeczne podziękowania Rodzinie śp. Barbary Brodowskiej z Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Antoniego w Stawiskach za dar serca w postaci zebranych środków pieniężnych z mszy świętej w kwocie 890zł i przekazanych na konto Fundacji Szpitala Kolneńskiego.
Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.