Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania Panu Wojciechowi Sekścińskiemu Radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego za  pomoc i wsparcie przy zakupie płynów dezynfekcyjnych dla Szpitala. Dziękuję za okazaną pomoc i zawsze otwarte serce.