Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie serdecznie dziękuje w imieniu pacjentów, pracowników Szpitala jak również swoim dla Pana Starosty, Zarządu i radnych Powiatu Kolneńskiego za zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza w kwocie 20 tys. zł oraz przeznaczenie 34 tys. zł na środki ochrony osobistej i sprzęt jednorazowego użytku do zabezpieczenia pracowników.