Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie składa serdeczne podziękowania dla Pani Marii Sztachańskiej z Salonu Krawieckiego „Sandra”  w Kolnie
za okazaną pomoc w uszyciu i przekazaniu dla Szpitala maseczek ochronnych.

Wyrażam swoją wdzięczność za trud, zaangażowanie i pracę.