Dyrektor wraz z pracownikami Szpitala Ogólnego w Kolnie  składa serdeczne podziękowania Wójtowi i radnym Gminy Turośl za przekazane wsparcie finansowe dla naszego Szpitala w kwocie 5 000zł w trudnym czasie pandemii z koronawirusem SARS CoV-2 
Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.