Oddział Intensywnej Terapii Medycznej

Kontakt

Lokalizacja – III piętro

Gabinet Lekarski tel. 86 273 93 13

Dyżurka Pielęgniarek tel. 86 273 93 88

 

Kadra

Kierownik Oddziału

lek Andrzej Król.  – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze zatrudnieni w Oddziale:

lek. Witold Bobko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Marek Domagała – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Żilvinas Drobelis – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka koordynująca

mgr pielęg. Marzena Czerwińska – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

W oddziale zatrudnionych jest 14 pielęgniarek , w tym 11 z wykształceniem wyższym ze specjalizacją, 3 ze specjalizacją pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej powstał w listopadzie 2019 r. Dysponuje 4 łóżkami dla dorosłych wyposażonymi w nowoczesny sprzęt medyczny, pozwalający leczyć pacjentów w ostrych i nagłych stanach zagrożenia życia.

Pacjenci oddziału otoczeni są szczególną troską, a dba o nich doświadczony, posiadający wysokie kwalifikacje zespół interdyscyplinarny.

 

Wyposażenie

Nowoczesny sprzęt medyczny umożliwiający monitorowanie licznych parametrów życiowych pacjenta:

 • respiratory
 • kardiomonitory (pusoksymetria, kaprometria, pomiar temperatury, monitorowanie EKG, ciśnienia NBP i IBP, rzut serca)
 • pompy infuzyjne, objętościowe, żywieniowe
 • materace do ogrzewania pacjenta
 • urządzenia do podgrzewania płynów infuzyjnych
 • bronchofiberoskop
 • ssaki
 • aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej
 • łóżka z materacami przeciwodleżynowymi
 •  

Zakres udzielanych świadczeń

Oddział  Intensywnej Terapii Medycznej udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanach zagrożenia życia m.in.:

 • niewydolności krążeniowo – oddechowej po nagłym zatrzymaniu krążenia i skutecznej resuscytacji
 • niewydolności oddechowej w przebiegu POCHP, zapalenia płuc
 • zakażenia z niewydolnością układu krążenia i oddychania
 • zatrucia
 • niewydolności wielonarządowej różnej etiologii

Oddział posiada całodobowy dostęp do zaplecza diagnostycznego