Laboratorium Analityczne

Lokalizacja Laboratorium i Pobieralni:
budynek główny szpitala II piętro – na wprost Oddziału Chorób Wewnętrznych
Kontakt:
tel. 86 273 93 16
adres e-mail – laboratorium@szpitalkolno.pl
Godziny pracy laboratorium:
– laboratorium na potrzeby szpitala pracuje w systemie 24-godzinnym przez 7 dni w
tygodniu
– obsługa pacjentów ambulatoryjnych:
przyjmowanie i pobieranie materiału do badań w Pobieralni przy laboratorium:
poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 10.00
UWAGA:
– Materiał do badań pilnych zlecanych przez lekarza w trybie CITO! pobierany jest o każdej
porze bez względu na godziny pracy Pobieralni!
– Przy rejestracji przed pobraniem krwi czy oddaniem moczu lub kału do badań pacjenta
obowiązuje okazanie dowodu tożsamości celem potwierdzenia danych osobowych.
– Przy rejestracji Pacjent otrzymuje pisemne potwierdzenie wykonania badań w danym
dniu, z którym należy zgłosić się po wyniki.
Wydawanie wyników badań:
Wyniki Pacjent odbiera osobiście lub pisemnie upoważnia inną osobę do odbioru jego wyników
– druki upoważnienia do odbioru w laboratorium.
Wydawanie wyników badań odbywa się w laboratorium
w dniu wykonywania badań w godzinach:
14.00 – 15.00
w pozostałe dni w godzinach:
7.30 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00
UWAGA
– badania laboratoryjne wykonywane są nieodpłatnie jeśli pacjent posiada skierowanie od
lekarza, który podpisał umowę ze Szpitalem Ogólnym w Kolnie na usługi laboratoryjne – wykaz
kontrahentów dostępny w laboratorium,
– istnieje możliwość odpłatnego wykonania badań po uiszczeniu opłaty w Kasie szpitalnej
zlokalizowanej na I piętrze budynku głównego szpitala – cennik badań dostępny w
kasie szpitalnej i w laboratorium.
– Laboratorium analityczne współpracuje z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i
Zakładem Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
– istnieje więc możliwość przesłania materiału na badania, których laboratorium nie wykonuje
a są wykonywane w w/w ośrodkach – lista badań wykonywanych w Łomży dostępna w
laboratorium i w Kasie szpitala – materiał na badania wykonywane w Łomży wysyłany jest dwa
razy w tygodniu w
poniedziałki i czwartki
a pobierany w godzinach pracy Pobieralni.
Zakres wykonywanych badań:
Badania biochemiczne
– Żelazo
– TIBC
– Magnez
– Kwas moczowy
– ASPAT/GOT aminotransferaza asparaginowa
– ALAT/ aminotransferaza alaninowa
– Bilirubina całkowita
– Bilirubina bezpośrednia
– Bilirubina frakcyjna
– Białko CRP
– Kreatynina
– Glukoza
– Cholesterol całkowity
– HDL-chol.
– Fosfataza alkaliczna (ALP)
– Trójglicerydy
– Sód + Potas (elektrolity)
– Wapń całkowity
– Fosfor
– CK (kinaza keratynowa)
– Mocznik
– Amylaza
– GGTP
– Białko całkowite
– Gazometria/rkz
– Krzywa cukrowa/test tolerancji glukozy
– LDH/dehydrogenaza mleczanowa
– Albuminy
– Troponina I
Badania hematologicze
– OB
– Morfologia z płytkami
– Rozmaz
– Retikulocyty
– Czas protrombinowy (PT – INR)
– APTT – czas kaolinowo-kefalinowy
– Fibrynogen
– D-dimery
– Układ krzepnięcia
Badania hormonalne
– TSH
– fT4
– fT3
– PSA
– Anty TPO
– Anty TG
Badania ogólnoanalityczne
– Mocz – badanie ogólne i osad mikroskopowy
– Cukier w moczu
– Białko w moczu
– GSA
– Płyn mózgowo-rdzeniowy
– Krew utajona w kale
– Ph stolca
– Płyn z jam ciała
– Adeno- i Rota- wirusy
– Obecność narkotyków w moczu
– BAR – barbiturany w moczu
– BZO – benzodiazepiny w moczu
– TCA – trójcykliczne antydepresanty w moczu
Badania serologiczne
– ASO
– Odczyn latexowy „R”
– Odczyn Waalera-Rosego
– Grupa krwi AB0 i Rh
– Odczyn Coombsa
– BTA
– Próba zgodności serologicznej z pierwszym dawcą
– Próba zgodności serologicznej z kolejnymi dawcami
Badania dodatkowe
– IgE
– HBs-Ag
– Mononukleoza zakaźna
– WR
– Etanol
– Ca 125
– Pobranie krwi wraz z transportem do innego laboratorium
– Toxoplazmoza IgG
– Toxoplazmoza IgM
– Badanie bakteriologiczne wody – zakres podstawowy
– Badanie bakteriologiczne wody – zakres podstawowy – z poborem próby
– Badanie bakteriologiczne wody – zakres rozszerzony
– Badanie bakteriologiczne wody – zakres rozszerzony – z poborem próby
– Badanie fizykochemiczne wody
– Badanie fizykochemiczne wody – z poborem próby
– Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne – zakres podstawowy
– Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne – zakres podstawowy – z poborem próby
– Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne – zakres rozszerzony
– Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne – zakres rozszerzony– z poborem próby
– Oznaczenie pojedyńczego wskaźnika bakteriologicznego lub chemicznego wody
– Oznaczenie pojedyńczego wskaźnika fizycznego i organoleptycznego wody (barwa,
mętność, odczyn pH, przewodność właściwa, smak, zapach)
– Pobór prób wody
– Kontrola skuteczności sterylizacji przy użyciu attestu 3M
– HIV
– anty-HCV
– anty-Rubella IgG (różyczka)
– anty-Rubella IgM (różyczka)
– Posiew moczu – badanie ujemne
– Posiew moczu – badanie dodatnie
– Posiew wymazu z gardła lub jamy ustnej – badanie ujemne
– Posiew wymazu z gardła lub jamy ustnej – badanie dodatnie
– Posiew wymazu z nosa – badanie ujemne
– Posiew wymazu z nosa – badanie dodatnie
– Posiew materiału z ucha – badanie ujemne
– Posiew materiału z ucha – badanie dodatnie
– Posiew materiału z oka – badanie ujemne
– Posiew materiału z oka – badanie dodatnie
– Posiew plwociny – preparat bezpośredni
– Posiew plwociny – badanie ujemne
– Posiew plwociny – badanie dodatnie
– Posiew – materiał z dróg moczowo-płciowych – badanie ujemne
– Posiew – materiał z dróg moczowo-płciowych – badanie dodatnie
– Nosicielstwo w kierunku Streptococcus agalactiae – badanie ujemne
– Nosicielstwo w kierunku Streptococcus agalactiae – badanie dodatnie
– Posiew wymazu z rany, ropa – badanie ujemne
– Posiew wymazu z rany, ropa – badanie dodatnie
– Nosicielstwo Staphylococcus aureus /MRSA/ – badanie ujemne
– Nosicielstwo Staphylococcus aureus /MRSA/ – badanie dodatnie
– Antybiogram metodą dyfuzyjno – krążkową – 1 szczepu bakteryjnego
– Oznaczenie wartości MIC – 1 antybiotyku
– Kontrola skuteczności sterylizacji przy użyciu testu – Sporal ”S”
– Kontrola bakteriologiczna środowiska szpitalnego /wymazy, odciski/
– Pobranie wymazu do badania mikrobiologicznego przez personel szpitala
– Posiew krwi – brak wzrostu
– Posiew krwi – ze wzrostem
Przygotowanie pacjenta do badań:
Badania krwi
– badania krwi wykonuje się po przespanej nocy, na czczo w godzinach porannych – z
wyjątkiem badań pilnych w sytuacji nagłej choroby lub zagrożenia życia,
– przed planowanym wykonaniem badań – zwłaszcza przy pomiarze poziomu glukozy,
wykonywaniu testu obciążenia glukozą czy krzywej cukrowej i badań lipidowych tj. cholesterol
całkowity, cholesterol-HDL, triglicerydy należy pozostać min. 12h na czczo – najlepiej około
18.00 zjeść lekką kolację i do rana pozostać na czczo,
– jeśli pacjent przyjmuje leki to jeśli to możliwe należy wstrzymać się z przyjęciem leków do
pobrania krwi – zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane
z celem danego badania,
– na minimum 2-3 dni przed wykonaniem badań należy unikać intensywnego wysiłku
fizycznego, głodzenia i spożywania alkoholu,
– przy badaniu PSA – należy na kilka dni przed unikać stosunków płciowych, intensywnej jazdy rowerem i nie należy zgłaszać się na to badanie tuż po badaniu per rectum prostaty przez lekarza czy po biopsji gruczołu sterczowego,
– do badania INR pacjent przystępuje na czczo i przed zażyciem tabletki na rozrzedzenie krwi,
– nie należy zgłaszać się na badania w czasie miesiączki.
Badania moczu
– mocz na badanie ogólne pacjent pobiera osobiście do plastikowego pojemnika do
badania moczu ( do kupienia w aptece) po uprzedniej umyciu okolic cewki moczowej ze
środkowego strumienia- należy pobrać pierwszy poranny
mocz po całonocnym odpoczynku w ilości około 50 – 100 ml,
– na kilka dni przed wykonaniem badania moczu należy unikać intensywnego wysiłku
fizycznego, głodzenia, przegrzania,
– nie należy oddawać moczu do badania w okresie miesiączki u kobiet oraz powstrzymać
się od stosunków płciowych przynajmniej na dzień przed oddaniem moczu do badania,
– pojemnik z moczem należy podpisać imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, wpisać
godzinę pobrania i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 2h od
pobrania,
– mocz na narkotyki i leki pobiera się jak najszybciej po podejrzeniu spożycia tego typu
środków.
Badanie kału
– pobieramy małą ilość do specjalnego pojemniczka –służy do tego umieszczona w nim
łopatka – pojemnik do kupienia w aptece,
– ważne aby pobrany materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału,
– próbkę kału należy przesłać do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od chwili
pobrania – dopuszczalne jest przechowywanie próbki w temperaturze pokojowej do 2 godz.,
natomiast w czasie dłuższym wyłącznie w temperaturze lodówki,
– pojemnik z kałem należy podpisać imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, wpisać
godzinę pobrania.