Oddział Medycyny Paliatywnej

 

Kontakt

Lokalizacja – V piętro 

Dyżurka pielęgniarek tel. 86 273 93 45

 

Kadra

Lekarze dyżurujący w Oddziale

lek. Grzegorz Łojewski

lek. Anna Sienkiewicz- Kościuk,

lek. Lidia Szostkowska, 

Pielęgniarka oddziałowa

p.o. mgr Anna Kulikowska

W oddziale zatrudnionych jest 7 pielęgniarek w tym 1 ze specjalizacją zachowawczą i chirurgiczną , 4 osoby z kursem specjalistycznym w zakresie ,, Opieki paliatywnej”.

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi z zaawansowymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu schorzeniami nowotworowymi, znajdującymi się w terminalnej fazie choroby.
Oddział zapewnia możliwość kontroli objawów trudnych do opanowania w warunkach domowych.
Oddział zlokalizowany jest na V piętrze budynku Szpitala Ogólnego  z dostępem do windy osobowej. Przystosowany jest do hospitalizacji 8 pacjentów. W skład oddziału wchodzą 4 sale dwuosobowe z sanitariatami, łazienka z wanną, natrysk z siedziskiem dla niepełnosprawnych pacjentów, hol z dyżurką pielęgniarską, pomieszczenie – magazynek.

 

Wyposażenie

  • łóżka łamane,  sterowane elektrycznie wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające chorego,
  • materace p/odleżynowe – zmiennociśnieniowe,
  • sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn,
  • koncentrator tleny,
  • wózki inwalidzkie,
  • balkoniki,
  • inhalatory,
  • ssaki,
  • pompy infuzyjne.

 

Zakres świadczonych usług

Chorzy przyjmowani są ze skierowaniem do oddziału z terenu objętego kontraktem przez NFZ. Są to pacjenci z silnym i trudnym do opanowania bolem, dusznością, splątaniem i pobudzeniem i innymi niemożliwymi do kontroli w domu objawami oraz wymagającymi doraźnych zabiegów instrumentalnych jak np. nakłucie opłucnej.
Wykaz jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej zawarty jest w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku.
Odwiedziny w Oddziale odbywają się w godz. 8°°- 22°°.
Mile widziane uczestnictwo rodziny we wspieraniu i pielęgnacji chorego.