Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu

Co rozumiemy pod pojęciem „znieczulenie zewnątrzoponowe”?

Używamy tej nazwy do określenia sposobu, w jaki znosimy ból porodowy podając małe dawki
środka znieczulenia miejscowego przez cienki cewnik, umiejscowiony w okolicy lędźwiowej.
Koniec tego cewnika leży w obrębie struktur kręgosłupa, w pobliżu nerwów przewodzących
bodźce bólowe z macicy. Według współczesnej wiedzy medycznej znieczulenie
wewnątrzoponowe to najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza forma łagodzenia bólu
porodowego.

Komu można wykonywać znieczulenie zewnątrzoponowe?

Krótka odpowiedź – prawie wszystkim kobietom rodzącym. Warunkiem wykonania znieczulenia
są prawidłowe parametry morfologii i układu krzepnięcia, oraz świadoma współpraca pacjentki z
lekarzem anestezjologiem.Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do znieczulenia
zewnątrzoponowego porodu są zaburzenia w układzie krzepnięcia, ostre stany zapalne układu
nerwowego, zmiany ropne skóry, uczulenie na środki znieczulenia miejscowego.

W jaki sposób wykonuje się znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu?

Znieczulenie zawsze jest wykonywane przez doświadczonego lekarza anestezjologa, który
zapozna się z Tobą, zbierze wywiad, dotyczący twoich przebytych i aktualnych problemów ze
zdrowiem.Jeśli zdecydujesz się na znieczulenie, zostaniesz poproszona o pisemne wyrażenie
zgody. Następnie zostanie podłączona Ci kroplówka dożylna, celem uzupełnienia płynów.
W trakcie wykonywania zabiegu będziesz musiała „zwinąć się w kłębek jak kot” siedząc
pochylić się ku przodowi. Technika jest łatwiejsza, gdy nie dokucza Ci zbyt silny ból porodowy.
Po oczyszczeniu skóry w okolicy lędźwiowej środkiem anestetycznym i znieczuleniu miejsca
wkłucia, wprowadza się igłę pomiędzy małymi wyniosłościami kostnymi na kręgosłupie, na
wysokości talerza biodrowego. Czuje się przy tym ucisk i czasami ból. Po zlokalizowaniu
przestrzeni zewnątrzoponowej przesuwa się przez igłę cienki cewnik, co czasami łączy się z
dziwnym odczuciem „pokłuwania”, a samą igłę usuwa się. Opatrunek umocuje cewnik tak, abyś
mogła się swobodnie poruszać i układać w dowolnej pozycji. Od tej chwili środek znieczulający
będzie podawany przez cewnik. Dawki możemy powtarzać wielokrotnie, jeśli zajdzie potrzeba.
Pamiętaj, że lek tak podany nie przedostaje się do płodu.

Jakie korzyści przyniesie Ci znieczulenie zewnątrzoponowe w czasie porodu?

Jeśli zdecydujesz się na znieczulenie zewnątrzoponowe, to już po kilku minutach od podania
pierwszej dawki odczujesz znaczne zmniejszenie lub zniesienie bólu porodowego. Będziesz
natomiast obserwować bezbolesne skurcze macicy, które zapewnią dalszy postęp porodu.
Odczujesz ulgę, będziesz w pełni świadoma i gotowa do współpracy z położną. W II okresie
porodu pojawi się odruch parcia. Od tej chwili będziesz proszona o aktywne wspomaganie tego
odruchu. Twoja dobra współpraca z zespołem Sali porodowej zaowocuje szczęśliwym
urodzeniem dziecka. Dzieci urodzone przez matki znieczulone rodzą się bez efektów
depresyjnych, towarzyszących lekom dożylnym (np. dolantynie), szybko podejmują własny
oddech i łatwo nawiązują więź z matką.