Poradnia Chorób Wewnętrznych

Rejestracja:

Wizytę ustalamy telefonicznie nr tel.: 86 273 93 42