Szpitalna Izba Przyjęć

Kontakt

Lokalizacja:  Parter – budynek szpitala

Dyżurka pielęgniarek tel. 86 273 93 01

 

Kadra

Pielęgniarka Koordynująca

mgr piel. Ewa Polkowska – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

W oddziale zatrudnionych jest 8 pielęgniarek, w tym 3 z wykształceniem wyższym oraz 9 ratowników.
 

Charakterystyka

W Izbie przyjęć przyjmuje się pacjentów do leczenia w oddziałach szpitalnych, skierowanych przez lekarzy POZ lub specjalistów.
Izba Przyjęć przyjmuje także pacjentów w nagłych przypadkach, pacjentów którzy ulegli wypadkowi, w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne.
W dni powszednie w godz. 18°°- 8°° oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo przyjmowani są pacjenci w ramach nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.
 
Niezbędne dokumenty przy przyjęciu planowym:
1.Skierowanie do szpitala.
2.Dowód osobisty.
3.Aktualny dowód ubezpieczenia:
– druk ZUS RMUA
– legitymacja ubezpieczeniowa dla osób pracujących na własny rachunek lub ubezpieczających  się dobrowolnie,
– potwierdzenie opłacenia składek,
– aktualna książeczka ubezpieczeniowa pacjenta, wystawiona na członka rodziny, na którego utrzymaniu się pacjent znajduje,
– legitymacja emeryta, rencisty lub ostatni odcinek emerytury, renty,
– oplata ostatniej składki KRUS.
 
W przypadkach nagłych, jeżeli pacjent nie posiada przy sobie właściwego dokumentu musi go  przedstawić w czasie 7 dni od daty udzielenia świadczenia zdrowotnego. W razie nie przedstawienia dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem za udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjent zostanie obciążony kosztami leczenia zgodnie z cennikiem ustalonym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie, udostępnionym do wglądu na żądanie pacjenta.