Nowe łóżka na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Cztery nowoczesne łóżka szpitalne na rzecz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Ogólnego w Kolnie

Inwestycję pn: „Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych w celu doposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu” zrealizował Szpital Ogólny  w Kolnie dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kolno, Gminy Turośl oraz Gminy Mały Płock. Łóżka pozwolą wyposażyć salę chorych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Charakteryzują się funkcjonalnością, bezpieczeństwem dla użytkownika oraz przyjazną dla oka estetyką, co w znaczy sposób poprawi komfort pacjentów podczas hospitalizacji.

Całkowita wartość realizacji zadania                      20 821,97zł.

Dotacja z Gminy Kolno:                                            10.000,00 zł

Dotacja z Gminy Turośl:                                             5.000,00 zł

Dotacja z Gminy Mały Płock:                                     5.000,00zł

 Środki własne Szpitala Ogólnego w Kolnie:              821,97 zł